Loading...
BOOST
87.121.54.84:27018
FRAGZONE CS2 PUBLIC
Map: de_dust2, Players: 0/22
Details
VIP
No vip servers yet
Add Server
Recently Added
217.174.61.48:7777
[BG] Street Energy Drift...
Map SED 4.1, Players: 0/250
Details
Recently Added
45.144.155.110:27015
[BG-KoKa] Massacre +Weapons...
Map de_dust2, Players: 11/32
Details
Recently Added
185.177.57.177:27015
[D2 Respawn] CSGS # Ar...
Map de_dust2, Players: 0/32
Details
Услуги и Рейтинг на Сървъри

Добре дошли в [Game-Select.eu]!

Как работи нашият сайт:

 1. VIP/BOOST Сървъри:

  • Предлагаме възможност за "VIP" и "BOOST" на сървъри, които искате да изпъкнат във всяка страница. Тези сървъри ще се появяват най-горе в началната страница, привличайки вниманието на потребителите.
 2. Рейт Система и "Топ Сървъри" бокс:

  • Сървърите, които са рейтнати с най-много лайкове рейт, се показват в десния бокс на началната страница под заглавието "Топ сървъри". Този бокс служи за преглед на най-популярните сървъри на нашата платформа.
 3. Визуална Йерархия:

  • Дизайнът на нашия сайт е създаден с визуална йерархия, която улеснява потребителите в навигацията и бързия достъп до търсената информация.
 4. Допълнителна Информация за Сървъри:

  • Потребителите могат да преглеждат допълнителна информация за всеки сървър, включително статистики за 24 часа, цяла седмица и цял месец, банер статистики и текущите онлайн играчи.
 5. Търсачка за Сървъри:

  • Предоставяме функционална търсачка за сървъри, която позволява на потребителите да намерят точно това, което търсят.

Как да се възползвате:

 • Регистрирайте се и добавете вашия сървър.
 • Използвайте функциите за "VIP" и "BOOST" за повишаване на видимостта.
 • Получавайте лайкове рейтинги и отзиви, за да подобрите положението на вашия сървър в класацията.

Благодарим ви, че избрахте [Game-Select.eu]! Ако имате въпроси или нужда от допълнителна помощ, не се колебайте да се свържете с нас.

Welcome to [Game-Select.eu]!

How Our Website Works:

 1. VIP/BOOST Servers:

  • We offer the opportunity for "VIP" and "BOOST" on servers that you want to stand out on every page. These servers will appear at the top of the homepage, attracting the attention of users.
 2. Rating System and "Top Servers" Box:

  • Servers rated with the most likes are displayed in the right box on the homepage under the title "Top Servers". This box serves to view the most popular servers on our platform.
 3. Visual Hierarchy:

  • The design of our website is created with a visual hierarchy that facilitates user navigation and quick access to the desired information.
 4. Additional Server Information:

  • Users can view additional information for each server, including statistics for 24 hours, a whole week, and a whole month, banner statistics, and current online players.
 5. Server Search:

  • We provide a functional server search that allows users to find exactly what they are looking for.

How to Utilize:

 • Register and add your server.
 • Use the "VIP" and "BOOST" features to increase visibility.
 • Receive likes, ratings, and reviews to improve your server's position in the rankings.

Thank you for choosing [Game-Select.eu]! If you have any questions or need additional assistance, feel free to contact us.

Country Stats
flag => 104 server/s
flag => 32 server/s
flag => 10 server/s
flag => 3 server/s
flag => 2 server/s
flag => 2 server/s
flag => 1 server/s
flag => 1 server/s
flag => 1 server/s
flag => 1 server/s
flag => 1 server/s
Player Stats
=> Players: 61 в 8 server/s
=> Players: 11 в 1 server/s
=> Players: 60 в 1 server/s
=> Players: 11 в 2 server/s
=> Players: 1659 в 141 server/s
=> Players: 6 в 1 server/s
=> Players: 29 в 1 server/s
=> Players: 47 в 2 server/s
=> Players: 0 в 1 server/s
Top Servers

game [DreamCS] Dust 2 NOT only
IP: 93.123.16.79:27022
ago 13 minutes


game WAR3FT Ultimate [Upgra...
IP: cs.beastgs.com:27015
ago 3 minutes


game ArenaPlayBG.EU | CS2 Public...
IP: 45.144.155.71:27016
ago 13 minutes


game RESPAWN.CSDARK.RO
IP: 89.40.105.166:27015
ago 4 minutes


game ★ [ZM]ImperialCS Zombie...
IP: 45.144.155.171:27015
ago 13 minutes